pdf print

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการที่จัดซื้อหลังการจอง


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการทำรายการเพิ่มเติม (“เงื่อนไขการทำรายการจองเพิ่มเติม”) มีผลระหว่างคุณ (“คุณ”) และ th.gotogate.com ("เรา”) เพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับรายการจองเดิมของคุณ (“T&C”) โดยมีแจ้งไว้พร้อมกันนี้เพื่อใช้อ้างอิง ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องระหว่างเงื่อนไขในการทำรายการจองเพิ่มเติมนี้กับ T&C เงื่อนไขอย่างหลักให้ถือมีผลบังคับใช้

 1. การเปลี่ยนแปลงหลังทำรายการจอง
  1. เรามีบริการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการจองเที่ยวบินของคุณ เช่น การทำรายการจองใหม่ การเปลี่ยนชื่อ สำรองที่นั่ง จองสัมภาระเพิ่ม จองเมนูบนเครื่องบินเพิ่ม เพิ่มตั๋วสำหรับเด็กเล็กและบริการเสริมอื่น ๆ จากสายการบิน (เรียกรวมเป็น "การเปลี่ยนแปลงหลังทำรายการจอง") ข้อเสนอจะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดการจองและสายการบินที่คุณรับบริการ การเปลี่ยนแปลงหลังทำรายการจองสำหรับการจองเที่ยวบินของคุณอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สำหรับค่าตั๋ว รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสายการบินที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อสายการบินได้โดยตรงหากต้องการเปลี่ยนแปลงการจองหรือขอรับบริการเพิ่มเติม
  2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังทำรายการจองที่คุณร้องขอจะมีระบุไว้ในลิงค์ชำระเงินที่คุณได้รับจากเรา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดครอบคลุมค่าธรรมเนียมของสายการบิน ค่าดำเนินการของเรา และค่าธรรมเนียมการให้บริการของเรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2)
  3. การเปลี่ยนแปลงหลังทำรายการจองของคุณจะมีขึ้นหลังจากเราได้รับชำระเงินแล้ว และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดหาบริการ หากค่าธรรมเนียมของสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีข้อตกลงระหว่างคุณและสายการบิน หรือหากการเปลี่ยนแปลงหลังทำรายการจองที่ร้องขอไม่สามารถจัดให้ได้ ข้อตกลงกับสายการบินจะไม่มีผลบังคับใช้หากคุณไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวของสายการบิน ในกรณีนี้คุณจะได้รับเงินคืน การเปลี่ยนแปลงหลังทำรายการจองจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อได้รับอีเมลยืนยันแล้วเท่านั้น หากคุณไม่ได้รับการยืนยัน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 2. บริการส่วนบุคคล
  1. หากคุณไม่ได้จัดซื้อแพคเกจบริการขณะจองตั๋วเครื่องบิน จะมีการคิดค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งเมื่อแจ้งขอความช่วยเหลือพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินของคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล ค่าธรรมเนียมมีแจ้งไว้ในลิงค์การชำระเงินที่ได้รับจากเรา
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการส่วนบุคคลไม่สามารถขอคืนเงินได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด เงื่อนไขอย่างหลังนี้มีผลในกรณีที่คุณเลือกยกเลิกการจองตั๋วของคุณ หรือหากคุณขอความช่วยเหลือใด ๆ จากเราที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการจองใด ๆ ที่มีการยืนยันแล้ว (เช่นเนื่องจาก การไม่ได้รับการยืนยันจากสายการบินหรือไม่มีทางเลือกอื่นในการทำรายการจองใหม่)
 3. เอกสารการเดินทางผ่านทางไปรษณีย์ปกติ
  1. เอกสารการเดินทางของคุณจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ปกติ (ไม่ใช่จดหมายลงทะเบียน) หลังจากได้รับชำระเงินจากคุณแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญหายหรือล่าช้าเนื่องจากข้อบกพร่องของผู้ให้บริการไปรษณีย์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องขณะจองตั๋วเครื่องบิน ที่อยู่ทางไปรษณีย์นี้จะไม่สามารถแก้ไขได้
  2. ค่าธรรมเนียมนี้ครอบคลุมเอกสารเดินทางหนึ่งชุดต่อรายการจอง และไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ต้องการเอกสารการเดินทางชุดใหม่เนื่องจากคุณมีการแก้ไขรายการใด ๆ หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน อาจต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 4. บริการกรณีสัมภาระล่าช้า
  1. ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการกรณีสัมภาระล่าช้าไม่สามารถขอคืนเงินได้
  2. นอกเหนือจากเงื่อนไขสำหรับบริการด้านสัมภาระของเรา รวมทั้งความช่วยเหลือในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระหรือการแจ้งขอให้ส่งสัมภาระไปยังสายการบิน บริการดังกล่าวยังครอบคลุมบริการรองรับหลังจัดส่งจาก Blue Ribbon Bags พันธมิตรจากภายนอกของเราภายใต้ข้อตกลงการให้บริการของ Blue Ribbon Bags ในฐานะผู้ประสานงาน เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อบริการของ Blue Ribbon Bags หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการของผู้ให้บริการรายนี้
   เพิ่มเติมสำหรับบริการเกี่ยวกับสัมภาระ
   ข้อตกลงการให้บริการของ Blue Ribbon Bags
 5. แผนการเดินทางบนมือถือ
  1. ค่าธรรมเนียมสำหรับแผนการเดินทางแบบโมไบล์ไม่สามารถขอคืนเงินได้ หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้โดยคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังการจัดซื้อ

Header
Subject
Body
Footer