นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อ

เกริ่นนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่เราจัดเก็บ
เราทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ผู้ให้บริการจากภายนอก
สิทธิ์ของคุณ
คุ้กกี้
การปกป้องข้อมูล
ศูนย์ปรับแต่งบริการ
ข้อมูลติดต่อ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เกริ่นนำ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Gotogate International AB ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Etraveli Group บริษัทในกลุ่ม Etraveli Group รับหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรสและข้อมูลการเดินทางอื่น ๆ ในแต่ละวัน เรามีการดูแลความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายด้านการปกป้องข้อมูลอย่างจริงจัง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุแนวทางในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งแนวทางในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญสำหรับเราไม่ว่าคุณจะเพิ่งเคยใช้บริการจากเราหรือเป็นผู้ใช้เดิม กรุณาสละเวลาศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเรา และติดต่อเราหากมีข้อสงสัยใด ๆ

Etraveli Group AB เลขทะเบียน 556584-4684 (“เรา” หรือ “ของเรา” ถือเป็น “ผู้กำกับดูแลข้อมูล” สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีหน้าที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีการจัดเก็บคือข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณสามารถเตรียมแผนการเดินทางและทำรายการจอง ซึ่งอาจได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อและนามสกุลของคุณ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรส ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะต้องขอรับเพื่อแจ้งแผนการเดินทางที่คุณจองไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราเป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่เราจำเป็นต้องเปิดเผย นอกจากนี้เรายังอาจมีการจัดเก็บหมายเลขสมาชิก Frequent Flyer ของคุณ ข้อมูลเกีี่ยวกับข้อจำกัดด้านอาหารและปัญหาสุขภาพของคุณ (ถ้ามี) และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณ หรือที่บริษัทท่องเที่ยวอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้ (เช่น สายการบินและที่พัก) ขึ้นอยู่กับประเภทการเดินทางของคุณ นี่เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น หากคุณติดต่อขอความช่วยเหลือจากเรา เราจะมีการจัดเก็ฐข้อมูลที่คุณแจ้งไว้ระหว่างการติดต่อทางโทรศัพท์ด้วย คุ้กกี้ที่เราใช้ยังทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลบางอย่างด้วย ดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้

หากคุณทำรายการจองให้กับบุคคลอื่นผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราอาจต้องสอบถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ เราขอความร่วมมือให้คุณแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่เราจัดเก็บ

ในบางกรณีเราอาจ “จัดหมวดหมู่พิเศษสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล” เกี่ยวกับตัวคุณซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว อาจมีการดำเนินการเช่นนี้ ในกรณีที่ (i) คุณส่งใบรับรองแพทย์สำหรับยกเลิกความคุ้มครองหรือขอเงินคืนจากสายการบิน (ii) คุณมีปัญหาทางการแพทย์ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเพื่อขอความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ หรือ (iii) คุณมีการแจ้งขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ

ก่อนมีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเกี่ยวกับตัวคุณ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน ดังนั้นกรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อที่จัดไว้เป็นพิเศษที่เว็บไซต์ของเราเพื่อจัดส่งข้อมูลที่มีความอ่อนไหว แบบฟอร์มติดต่อนี้เป็นช่องทางสำหรับคุณในการให้ความยินยอมของเราภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ เราจะไม่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใด ๆ ที่คุณไม่ได้ให้อนุญาต หรือไม่ได้แจ้งไว้กับเรา บุคลากรของเราบางส่วนเท่านั้นที่สามารถสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของคุณ และหลังจากมีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของคุณตามคำขอของคุณแล้ว เราจะลบข้อมูลดังกล่าวในทันที

เราทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กฎหมายปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เรากำหนด “การดำเนินการทางกฎหมาย” เพื่อระบุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแต่ละกรณี ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำตารางข้อมูลต่อไปนี้ขึ้นเพื่อระบุการดำเนินการทางกฎหมายในการดำเนินการต่าง ๆ ของเรา

สิ่งที่เราทำ (วัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การดำเนินการทางกฎหมายของเรา เวลาในการจัดเก็บ
รองรับการจัดการการเดินทางและรายการจองที่คุณแจ้งขอจากเรา (เช่น การจองการเดินทางที่เราเป็นคนกลาง รวมทั้งการจัดหาบริการของเราอื่นๆ ให้แก่คุณ) การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่เรามีกับคุณ หากต้องมีการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว จะต้องมีการขอความยินยอมด้วยทุกครั้ง 3 ปีนับจากวันที่จัดซื้อ สามารถเพิกถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวได้ทุกเมื่อ
หากคุณเลือกจัดทำบัญชีผู้ใช้ทางเว็บไซต์ของเรา เราจะจัดบัญชีผู้ใช้เพื่อให้บริการแก่คุณ บัญชีนี้ครอบคุมสิทธิ์ในการสืบค้นแผนการเดินทางและรายการจองก่อนหน้านี้ของคุณ นอกจากนี้เรายังมีการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไว้ การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่เรามีกับคุณ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับแผนการเดินทางและรายการจองก่อนหน้าของคุณจะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าคุณจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของงคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้หากคุณไม่ได้ล็อกอินไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นเวลา 24 เดือน เราอาจลบบัญชีดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลภายในที่ไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายให้ต้องจัดเก็บอีกต่อไป
หากคุณเริ่มทำรายการจอง แต่ไม่ได้สั่งซื้อให้เสร็จสิ้น เราอาจส่งอีเมลถึงคุณพร้อมลิงค์กลับไปยังผลการค้นหา หรือไปยังรายการจองที่ทำไว้ตามขั้นตอนที่ค้างอยู่ที่เว็บไซต์ เป็นการใช้สิทธิ์ของเราในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้คุณสามารถจัดซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้ง หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้ คุณสามารถเลือกไม่รับบริการได้ทุกเมื่อจากในอีเมลดังกล่าว 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่คุณออกจากรายการจอง
ก่อนเริ่มแผนการเดินทาง เราจะแจ้งให้คุณทราบข้อมูลและข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณ เช่น บริการเสริมอย่างน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางของคุณ ข้อมูลบางส่วนจะพิจารณาจากโพรไฟล์ผู้ใช้โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณแจ้งไว้ผ่านการจอง (เช่น วันทีเดินทาง ปลายทาง ฯลฯ) เป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบของเราในการจัดบริการการเดินทางที่สะดวกสำหรับคุณเพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถเลือกไม่รับบริการได้ทุกเมื่อจากในอีเมลดังกล่าว เก็บรักษาไว้จนกระทั่งเริ่มแผนการเดินทางของคุณ อาจมีการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ ต่อไปภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
หลังจากวางแผนการเดินทางของคุณ เราจะจัดส่งจดหมายข่าวระบุคำแนะนำอื่น ๆ สำหรับแผนการเดินทาง และผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทางที่คุณอาจให้ความสนใจ คำแนะนำบางอย่างจะจัดให้ตามข้อมูลโพรไฟล์ตัวเลือกต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ของคุณขณะจองทริปการเดินทางและรูปแบบการใช้งานผ่านทางอีเมลกับเรา เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของเรา และเพื่อให้คุณสามารถเตรียมแผนการเดินทางที่คุณสนใจได้ หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้ คุณสามารถเลือกไม่รับบริการได้ทุกเมื่อจากในอีเมลดังกล่าวหรือจากเว็บไซต์ของเรา ก่อนสรุปรายการจัดซื้อ คุณสามารถแจ้งไม่รับจดหมายข่าวได้ 3 ปีนับจากวันที่จัดซื้อ
บันทึกการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อควบคุมคุณภาพ และเพื่อดำเนินการตามคำขอใด ๆ ในอนาคตโดยคุณ เป็นการดำเนินการสิทธิ์โดยชอบของเราเพื่อ (i) ปรับปรุงบริการของเราผ่านการศึกษาข้อมูลเป็นการภายใน และ (ii) แก้ไขปัญหาหรือข้อเรียกร้องของคุณตามความเหมาะสม หากคุณไม่ต้องการให้บันทึกข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งปฏิเสธได้ก่อนเริ่มการบันทึก 6 เดือนนับจากวันที่ติดต่อทางโทรศัพท์ บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถสืบค้นบันทึกดังกล่าว
เช่น การใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อจัดบริการเฉพาะบุคคล และเพื่อรวบรวมสถิติการใช้งาน นอกจากนี้เรายังใช้คุ้กกี้บันทึกการทำรายการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา เป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบของเราเพื่อ (i) ปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (ii) จัดข้อเสนอที่คุณอาจสนใจและ (iii) เพื่อจัดเสนอบริการทางเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย หากคุณไม่ต้องการให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถปรับแต่งค่าในเบราเซอร์ของคุณได้ทุกเมื่อ ขึ้นอยู่กับประเภทคุ้กกี้ที่ใช้ ตรวจสอบระยะเวลาการจัดเก็บอย่างละเอียดได้ดังต่อไปนี้

นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เรายังมีมาตรการประจำที่จำเป็นเพื่อจัดบริการทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า เช่น การเก็บข้อมูลทางบัญชี รายการทางบัญชี การออกบิล การตรวจสอบการฟอกเงินและการดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา เราจะปรับใช้มาตรการเหล่านี้ตามสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายของเรา ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ยังอาจมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราในเบื้องต้น ทั้งนี้ ข้อมูลวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกคละรวมแบบไม่ระบุตัว

การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้อาจจัดให้แก่บริษัทอื่น ๆ ภายใน Etraveli Group หรือกับหน่วยงานของรัฐและพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ของเรา เช่น เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามความเหมาะสม) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สายการบิน โรงแรม บริษัทประกันภัย และ Global Distribution System (GDS) เพื่อรองรับแผนการเดินทางและการทำรายการจองของคุณ

พันธมิตรทุกคนมีหน้าที่ดูแลการจัดการข้อมูลส่วนบคคลของคุณหลังจากได้รับข้อมูลจากเรา โดยคุณจะต้องติดต่อกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยพันธมิตรเหล่านี้

นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่น ๆ (“ผู้ประมวลผลข้อมูล”) เพื่อจัดบริการที่คุณร้องขอ เช่น ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ และซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเราเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะจัดบริการให้แก่เรา (เช่น การจัดเก็บข้อมูลจากภายนอก)

เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีเครือข่ายทั่วโลก จึงอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยพันธมิตรของเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศอื่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่ EU/EEA การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราภายนอก EU/EEA มีเงื่อนไขทางกฎหมายบางประการเพื่อการปกป้องข้อมูล ในประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรประบุว่ามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ เราจะปรับใช้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ระบุไว้นี้ มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหลัก ๆ อยู่สามหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย:

  1. การถ่ายโอนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการทำตามสัญญาข้อตกลงที่เรามีกับคุณ (เช่น ขณะจองเที่ยวบินกับสายการบินภายนอก EU/EEA)
  2. การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานในการปกป้องข้อมูลด้านการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอก EU/EEA ที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (สำเนาหลักเกณฑ์มาตรฐานในการปกป้องข้อมูลนี้มีระบุไว้ที่ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/) และ
  3. EU-U.S. Privacy Shield หากเป็นการถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐฯ และผู้รับได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

ผู้ให้บริการจากภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และทำหน้าที่ดูแลข้อมูลจากผู้ให้บริการจากภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับเว็บไซต์ของเราและส่วนบริการของเราเท่านั้น หากคุณเข้าไปยังลิงค์สำหรับเว็บไซต์อื่น ๆ หรือใช้บริการและผลิตภัณฑ์จากภายนอกอื่น ๆ คุณจะต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเหล่านี้ด้วย หากคุณเลือกติดต่อกับเราทางโซเชียลมีเดีย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่แจ้งระหว่างการติดต่อดังกล่าว ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าว

สิทธิ์ของคุณ

ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิ์บางประการในฐานะ “ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล” ต่อไปนี้เป็นสิทธิ์อันพึงมีของคุณ สิทธิ์ของคุณประกอบไปด้วย:

  1. สิทธิ์ในการสืบค้น – คุณมีสิทธิ์ในการสืบค้นข้อมูลส่วนตัวที่เราดูแล คุณมีสิทธิ์รับทราบข้อมูลการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รายละเอียดดังกล่าวมีระบุไว้ในเอกสารชุดนี้
  2. สิทธิ์ในการแก้ไข – ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง เราอาจไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่ได้รับจากคุณเนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่น หลักเกณฑ์ของสายการบิน หรือหากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  3. สิทธิ์ในการลบข้อมูล – ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นี่คือ “สิทธิ์ที่จะถูกลืม”
  4. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล – ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา
  5. สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล – คุณมีสิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลขอคุณไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นโดยตรง) ในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้งานกันโดยทั่วไปและสามารถอ่านผ่านเครื่องอ่านได้จากเรา
  6. สิทธิ์ในการโต้แย้ง – คุณมีสิทธิ์ในการโต้แย้งการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรามีการดำเนินการ กรณีนี้มีผลกับการดำเนินการใด ๆ ทั้งหมดที่ “เป็นผลประโยชน์โดยชอบ” ของเรา

ท้ายสุดนี้ คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุ้กกี้

คุ้กกี้คือไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ บางส่วนจะเก็บไว้จนกว่าคุณจะปิดเบราเซอร์ (“คุ้กกี้บันทึกการทำรายการ”) บางส่วนจะเก็บไว้นานกว่านั้น (“คุ้กกี้ถาวร”) หากคุณไม่ต้องการให้เก็บคุ้กกี้ดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งค่าเบราเซอร์ของคุณได้ ทั้งนี้ในบางกรณี เว็บไซต์บางส่วนของเราอาจทำงานได้ไม่เต็มที่หรือถูกต้อง และอาจไม่สามารถแสดงข้อมูลบางส่วนได้หากมีการปิดคุ้กกี้ไว้

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อวัถตุประสงค์หลายอย่าง เช่น เพื่อจัดบริการเฉพาะบุคคล เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์นี้ และเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน นอกจากนี้เรายังใช้คุ้กกี้บันทึกการทำรายการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา

ในบางกรณีที่มีการใช้คุ้กกี้ เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เช่น เรามีการใช้ Google Analytics และ Google AdWords ซึ่งเป็นบริการดูแลการรับส่งข้อมูลของเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google Google Analystics ไม่ได้เป็นการระบุตัวบุคคล และไม่มีการเชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ถือครองโดย Google เราใช้ข้อมูลจาก Google เพื่อช่วยในการศึกษารูปแบบการสื่อสารกับเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงการนำเสนอโฆษณาที่มีการจัดซื้อจากเครือข่ายโฆษณาของ Google หรือเครือข่ายอื่น ๆ Google อาจมีการประมวลผลข้อมูลภายใต้กรอบที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อนี้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้บริการ Google Analytics ได้หากต้องการปฏิเสธการใช้คุ้กกี้ โดยปิด JavaScript หรือเลือกไม่รับบริการจาก Google ปฏิเสธโฆษณาจาก Google ได้ผ่านลิงค์นี้

เว็บไซต์ของเรายังใช้ Facebook pixel เพื่อรวบรวมข้อมูลคละรวมแบบไม่ระบุตัวเพื่อช่วยในการปรับปรุงด้านการจัดซื้อโฆษณาผ่านทาง Facebook ในสถาปัตยกรรมต่าง ๆ (รวมทั้ง Instagram) Facebook มีการรวบรวมข้อมูล User ID เพื่อใช้เทียบเคียงหากผู้ใช้เคยเยี่ยมชมไซต์ที่มี Facebook pixel ในฐานะผู้ให้บริการโฆษณา เราจะไม่มีการระบุรูปแบบการใช้งานสำหรับผู้ใช้รายใดเป็นการเฉพาะ Facebook และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องมีระบบโฆษณาที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โดยผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ความยินยอมแก่ผู้โฆษณาในการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บได้จากเว็บไซต์ของตนเพื่อจัดซื้อโฆษณาทาง Facebook หรือไม่ ดูและแก้ไขค่าการโฆษณาทาง Facebook ได้ทางลิงค์นี้

นอกจากนี้เว็บไซต์ของเรายังใช้สคริปต์ติดตามการพูดคุยและคุ้กกี้จาก Microsoft Bing, TripAdvisor และ TvSquared (ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้จากลิงค์ต่อไปนี้) บริการเหล่านี้เป็นการรวบรวมข้อมูลทางสถิติแบบคละรวมเพื่อช่วยในการปรับปรุงการจัดซื้อโฆษณาของเรา ในฐานะผู้จัดโฆษณา เราไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้รายใดเป็นการเฉพาะผ่านข้อมูลชุดนี้ได้ คุณสามารถปิดการใช้คุ้กกี้ได้จากค่าปรับตั้งสำหรับเบราเซอร์ของคุณ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เราได้สรุปรายละเอียดคุ้กกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ไว้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ได้ที่ www.youronlinechoices.com

การปกป้องข้อมูล

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้กำหนดมาตรการทางเทคนิคและเชิงโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยไว้บางประการ เช่น อาจมีการกำหนดระบบความปลอดภัยด้านเทคนิคระดับสูงไว้ในระบบการทำงานทั้งหมด (ทั้งสำหรับการตรวจย้อน การกู้ข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ การจำกัดการสืบค้น เป็นต้น) นอกจากนี้เรายังมีนโยบายเพื่อกำกับดูแลให้พนักงานของเรา (ภายใต้ข้อผูกพันในการปกปิดข้อมูล) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น นโยบายเหล่านี้ยังเป็นการกำหนดมาตรฐานของเราเมื่อมีการทำสัญญาข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ หรือเพื่อแนะนำระบบ IT ใหม่ ๆ ภายในส่วนการทำงานของเรา

ศูนย์ปรับแต่งบริการ

นี่คือลิงค์ไปยังศูนย์ปรับแต่งบริการของคุณ.

การติดต่อกับเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการใช้คุ้กกี้ของเรา หรือหากต้องการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ กรุณาส่งอีเมลไปที่ privacy@etraveli.com หรือติดต่อทาง:

Etraveli Group AB
Att: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Sweden

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการใช้คุ้กกี้ของเรา เราจะแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์นี้

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 2018-05-21

Header
Subject
Body
Footer