ข้อตกลงผู้ใช้


พระราชบัญญัติสิทธิส่วนบุคคล

Gotogate ใช้พระราชบัญญัติสิทธิส่วนบุคคล การลงทะเบียนรายละเอียดของคุณในเว็บไซต์ถือว่าคุณยินยอมให้ Gotogate ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับบิลและบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณกรอกเกี่ยวกับตัวคุณเองและครอบครัวในการสร้างโปรโฟล์สำหรับ "บัญชีของฉัน"

รายละเอียดที่คุณส่งให้กับ Gotogate ทางเว็บไซต์จะถูกใช้เพื่อการจัดการและช่วยให้เรารักษาระดับการบริการที่สูงให้กับลูกค้าของเรา ข้อมูลถูกใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่คุณต้องการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ส่งข้อเสนอหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ นอกจากนี้ข้อมูลจะถูกใช้ในเชิงสถิติและการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์และปรับปรุงฐานข้อมูลของเรา

Gotogate เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท eTRAVELi Gotogate ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างอิสระและถ่ายโอนรายละเอียดภายในกลุ่ม th.gotogate.com สงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างอิสระไปยังบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการขายหรือการซื้อของบริษัทหรือทรัพย์สิน หรือถ้า eTRAVELi บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม หรือทรัพย์สินภายในกลุ่มได้รับมาจากบุคคลที่สามและข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอน บุุคคลที่สามที่อาจได้รับข้อมูลจะเป็นผู้นำเสนอสินค้าและบริการประเภทเดียวกันกับ Gotogate

ข้อมูลอาจจะใช้ร่วมกันกับพันธมิตรและผู้เข้าร่วมคนอื่นของเราในการดำเนินงานในนามของ Gotogate เช่น ผู้รับเหมาช่วงที่มีมุมมองในการตอบสนองการทำสัญญาระหว่างผู้ใช้และ Gotogate

นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเพื่อการประชุมภาระผูกพันตามกฎหมายหรือถ้าจำเป็นต้องใช้ตามกฎหมายหรือการตัดสินใจของศาล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้กับ Gotogate ทางเว็บไซต์และไม่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวและเพื่อน จะถูกเก็บไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า Gotogate จะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อกับผู้คนที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในตัวข้อมูลเอง

การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เราอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงจะนำมาแสดงในเว็บไซต์และมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น

ติดต่อเรา

คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงหรือโดยการติดต่อ Gotogate หากคุณต้องการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ ข้อมูลที่เราจัดเก็บ ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสิทธิของคุณ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่นี้ Gotogate, Box 1340, SE- 751 43 Uppsala, SWEDEN

Header
Subject
Body
Footer