Connection guarantee


บริการของเรา

เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณระหว่างการเดินทาง เราจึงได้จัดบริการ Connection guarantee เสริมเข้ามา เป้าหมายคือเพื่อให้การเดินทางของคุณสะดวกและราบรื่นมากที่สุด ซึ่งหมายถึงหากคุณเดินทางโดยใช้ตั๋วเครื่องบินแยกเฉพาะและเกิดความล่าช้า การเปลี่ยนเวลาบินหรือยกเลิกเที่ยวบินซึ่งทำให้กำหนดการช้าไปมากกว่า 24 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางของคุณ Gotogate พร้อมช่วยคุณหาเที่ยวบินที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณ หากไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสม คุณจะได้รับเงินคืนสำหรับตั๋วเครื่องบินทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ หรือออกตั๋วกลับไปยังสนามบินที่คุณออกเดินทาง พิจารณาตามความสะดวกและความเหมาะสม

เราจะให้บริการเฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทบกับตั๋วบินอื่น ๆ เช่น หากคุณต้องบินเส้นทางสต็อคโฮล์ม-ออสโลด-นิวยอร์ก-ดัลลัส และรอบบินสุดท้ายเป็นตั๋วแยก เราจะทำรายการจองตั๋วใหม่สำหรับส่วนการบินดังกล่าว บริการนี้จัดให้ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่มีผลสำหรับเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศที่เลวร้าย

นอกจากนี้จะไม่มีการจัดบริการ Connection guarantee หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบินโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา

คุณสามารถใช้บริการ Connection guarantee:

  • หากสายการบินมีการเปลี่ยนเวลาบินหรือยกเลิกเที่ยวบินก่อนถึงเวลาออกเดินทางเดิม และทำให้การเดินทางไปยังจุดหมายของคุณล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง
  • หากคุณเดินทางโดยมีตั๋วโดยสารแยกเฉพาะ

การใช้บริการ Connection guarantee:

  • หากเที่ยวบินล่าช้า สายการบินเปลี่ยนเวลาบินหรือยกเลิกเที่ยวบิน คุณจะต้องติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมลภายใน 48 ชั่วโมงหากกำหนดออกเดินทางของคุณอยู่ในช่วงเวลาอย่างน้อย 4 วันขึ้นไป ทั้งนี้หากกำหนดออกเดินทางต่ำกว่า 4 วันคุณจะต้องติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณไม่ติดต่อเราภายในเวลาที่กำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ เมื่อมีการติดต่อแจ้งให้เราทราบการปรับเวลาบินหรือเที่ยวบินล่าช้า เราจะเสนอเที่ยวบินใหม่ในระดับราคาใกล้เคียงกันให้แก่คุณภายใน 72 ชั่วโมง หรือคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับตั๋วเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์
    เราจะต้องได้รับการตอบกลับจากคุณภายใน 24 ชั่วโมงนับจากที่คุณได้รับข้อเสนอจากเรา ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถใช้บริการ Connection guarantee ต่อไปได้
  • หากเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกและทำให้คุณพลาดเที่ยวบินต่อสำหรับตั๋วโดยสารแยกต่างหาก คุณจะต้องติดต่อเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุด หากเกิดเหตุดังกล่าวนอกเวลาทำการปกติ คุณจะต้องจองเที่ยวบินใหม่ไปยังปลายทางของคุณด้วยตัวเอง เรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่คุณในภายหลัง โดยคุณจะต้องจองตั๋วในระดับเดียวกันในราคาที่เหมาะสม หากคุณเลือกอัพเกรดตั๋ว คุณจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างด้วยตัวเอง ในกรณีเหล่านี้เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสนามบินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำเป็นสำคัญ หากคุณมีเวลาตามสมควรในการต่อเครื่อง จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ให้แก่คุณ

ที่พัก: หากเกิดเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกทำให้คุณพลาดเที่ยวบินต่อ และต้องพักค้างคืน (22:00 - 08:00) คุณสามารถเบิกค่าที่พัก (ไม่เกิน 50 THB/คน) ค่าชดเชยนี้มีผลตลอดระยะเวลาพักทุกคืน

อาหารและเครื่องดื่ม: หากเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกทำให้การเดินทางเกินกำหนดไปมากกว่า 4 ชั่วโมง เราจะจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มชดเชยให้แก่คุณ (สูงสุด 10 THB/คน)

หากคุณได้รับเสนอที่พักและอาหารจากสายการบินหรือที่สนามบิน จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้

การเดินทางเผื่อเลือก: หากเราไม่สามารถค้นหาเที่ยวบินอื่นจากสนามบินเดียวกัน เราอาจแนะนำสนามบินอื่นให้แก่คุณในรัศมี 200 กิโลเมตร ในกรณีนี้เราจะรับผิดชอบค่าเดินทางให้แก่คุณ สูงสุดไม่เกิน 100 THB สำหรับคุณและคณะของคุณ

วีซ่า

ในบางกรณีคุณอาจจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือวีซ่าผ่านประเทศเพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปได้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลนี้ด้วยตัวเอง

สัมภาระ

เนื่องจากเป็นการเดินทางกับหลายสายการบินโดยใช้ตั๋วโดยสารแยกต่างหาก หรือสายการบินเดียวกันโดยใช้ตั๋วโดยสารแยกต่างหาก คุณอาจต้องรับและตรวจสอบสัมภาระระหว่างแต่ละเที่ยวบิน

Header
Subject
Body
Footer